Peuter &
kleuterschool

De eerste vijf levensjaren zijn cruciaal
en vormen het fundament voor de verdere
ontwikkeling van een kind.

De eerste vijf levensjaren zijn cruciaal en vormen het fundament voor de verdere ontwikkeling van een kind. Veel kinderen in Afrika hebben niet de mogelijkheid om zich voor te bereiden om naar de lagere school te gaan.  Door werkeloosheid en armoede beschikken ouders vaak niet over de middelen om hun kind naar een peuter- en kleuterschool te sturen. 

Rhulani is 3 jaar en woont bij haar oma in Kitwe, Zambia. Terwijl oma tomaten en eieren verkoopt, gaat Rhulani naar Royal Day Care. De opbrengst van de verkoop is net genoeg voor een maaltijd voor oma en haar kleindochter. Schoolgeld is er niet. Toch kan oma Rhulani elke dag naar de opvang brengen, want het schoolgeld wordt betaald met donaties. Rhulani houdt van zingen en geniet van allerlei leuke en leerzame activiteiten. Ook leert ze met andere kinderen spelen en is ze veilig totdat oma weer thuis komt.

Help je mee om kinderen zoals Rhulani een goede start te geven in een kinderdagverblijf?

Wat er ook speelt in het land, laat het vooral de kinderen zijn.