Over ons

Christelijke identiteit, respect, samenwerken, betrouwbaar en vertrouwen

Beautiful Gate Nederland werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens geschapen is naar het beeld van God en daardoor in staat is Gods hart voor kinderen zichtbaar te maken.

We werken samen met lokale initiatieven in zuidelijk Afrika die bijdragen aan het creëren van een kindvriendelijke en veilige wereld. 

Beautiful Gate Nederland promoot het werk van deze initiatieven en werft financiële middelen die bijdragen aan het uitvoeren van kind – en gezinsondersteunende activiteiten en het mobiliseren en trainen van lokale mensen. 

Elke initiatief dat ondersteuning ontvangt van onze organisatie heeft een unieke doelgroep en werkwijze. Wat ze delen, is de passie voor het welzijn van kinderen! Door mensen te mobiliseren, toe te rusten en programma’s te ondersteunen worden kansarme omstandigheden veranderd in kansrijke mogelijkheden.

Geschiedenis

Beautiful Gate vierde in 2019 haar 25-jarig bestaan. Wat in 1991 begon als plaatselijk werk onder (veelal) wees- en straatkinderen in Zuid-Afrika, groeide uit tot een organisatie die samenwerkt met diverse projecten in Afrika die gericht zijn op het welzijn van kinderen.

Bestuur

Het bestuur van Beautifulgate bestaat uit vier leden. De bestuursleden zetten zich graag in om kansarme situaties om te zetten naar kansrijke toekomstperspectieven! Hun bijdrage aan Beautifulgate is volledig op vrijwillige basis.

Projecten

Beautiful Gate zet zich in voor een kindvriendelijke en veilige wereld door het mobiliseren en trainen van mensen en het ondersteunen van kind- en jeugdprogramma’s.

Durf te vragen

Boek ‘Durf Te Vragen’ is uitgebracht
Wat gebeurt er als je de sprong in het diepe waagt en daar gaat, waar je je geroepen voelt? Voor Toby en Aukje Brouwer uit het Friese dorp De Westereen (Zwaagwesteinde) was die vraag het begin van een bijzondere reis die ze naar Afrika bracht. Het werd een reis die telkens een nieuw hoofdstuk kreeg door open vragen en het luisteren naar antwoorden. Het echtpaar richtte de hulporganisatie ‘Beautiful Gate’ op, die zich inzet voor de hulp aan en ontwikkeling van kinderen.

Aukje heeft de bijzondere geschiedenis en de persoonlijke geloofsreis van het echtpaar beschreven in het boek ‘Durf Te Vragen’.

Boek bestellen en afhalen kan ook!
De Westereen: 0511-476638
Kollumerzwaag: 06-51103345
Dokkum: 06-22318400

“We willen dit boek van harte bij jullie aanbevelen. Ons verhaal is ook jullie verhaal want samen hebben we de afgelopen 25 jaar geloof, hoop en liefde mogen delen”.