Stichting tot Steun van Beautiful Gate

KvK nummer: 41005675
RSIN/Fiscaal nummer: 8056.40.629
Rek.nr. Rabobank: 3883.11.509
IBAN nummer: NL60 RABO 0388 3115 09

 

Contactgegevens:
Postbus 142
9100 AC Dokkum
Telefoon 06 – 1243 7181
Email adres: office@beautifulgate.nl

Voorzitter: Michael Bolt
Secretaris: Saakje van der Meulen – Schaafsma
Penningmeester: Thea Jansma – Dijkstra
Algemeen lid – Ype van Kammen

Telefonisch contactpersoon: Saakje van der Meulen – Schaafsma (06 – 1243 7181 )