Projecten

Naschoolse opvang

Kinderen maken deel uit van de meest kwetsbare groep mensen in de wereld. Kinderen in Afrika kunnen hierover meepraten. Kinderen zoals Luvo die na het overlijden van zijn ouders afhankelijk werd van familieleden en vaak zelf de eindjes aan elkaar moest knopen. Sandi woont met haar moeder en zusjes in een township. De moeder van Sandi verdient een karig loon als schoonmaakster en komt ‘s avonds pas laat thuis. Zonder naschoolse opvang en hulp bij het maken van huiswerk zijn Sandi en haar zusjes extra kwetsbaar.

Mobilisatie en training

Kwetsbare kinderen helpen is iets wat veel mensen aanspreekt. Helpen kun je op allerlei manieren doen. Omdat ieder kind en hun omstandigheden uniek zijn is het belangrijk dat mensen die kinderen willen helpen, weten wat kinderen nodig hebben en ze inzicht krijgen hoe ze kunnen bijdragen aan een benadering die goed is voor het kind, gezin en samenleving.

The Dignity Campaign

Meisjes, maar ook jongens, ervaren hun tienerjaren als verwarrend. Ze gaan emotioneel en lichamelijk door allerlei veranderingen en weten vaak niet waar ze met hun vragen naar toe moeten. Veel meisjes in Afrika zijn onvoorbereid wanneer ze voor het eerst ongesteld worden.

Peuter en kleuterschool

De eerste vijf levensjaren zijn cruciaal en vormen het fundament voor de verdere ontwikkeling van een kind. Veel kinderen in Afrika hebben niet de mogelijkheid om zich voor te bereiden om naar de lagere school te gaan.  Door werkeloosheid en armoede beschikken ouders vaak niet over de middelen om hun kind naar een peuter- en kleuterschool te sturen. 

Baby opvangcentra

In Lesotho worden ieder jaar tientallen baby’s aan hun lot overgelaten. Armoede en ongewenste zwangerschap zijn twee belangrijke oorzaken waarom kinderen te vondeling worden gelegd.  

HIV/aids kinder- en jeugdkliniek

Nu aidsremmende middelen beschikbaar zijn in Zuid-Afrika is HIV/aids niet meer levensbedreigend. Toch zijn hiermee niet alle problemen opgelost. Kinderen die geïnfecteerd zijn, hebben bemoediging, begeleiding en medicijnen nodig. Dokter Vaughan, die al meer dan vijftien jaar betrokken is binnen deze kliniek, zegt dat vooral tijdens de tienerjaren het risico toeneemt dat tieners resistent worden, omdat ze het nemen van medicaties niet zo serieus nemen. Begeleiding is en blijft ‘key’ volgens Vaughan.