Bestuur

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Michaël Bolt

Voorzitter

Michael Bolt is getrouwd met Anneke, samen hebben ze een zoon en twee dochters en wonen op de Veluwe. Op dit moment is hij werkzaam als manager ICT bij een zorgverzekeraar.

Na afronding van zijn masterstudie change management werkten Michaël en zijn vrouw twee jaar in Latijns-Amerika voor Operatie Mobilisatie. Het is zijn passie strategisch bezig te zijn en bij te dragen aan het tot bloei laten komen van andere mensen – dichtbij en ver weg. Naast voorzitter van Beautiful Gate is hij momenteel ook lid van de Raad van Toezicht van World Servants.

Thea Jansma

Penningmeester

Thea Jansma woont samen met haar man Edwin en drie kinderen in Ureterp. Zij is als AA-accountant werkzaam bij Harrier accountancy en bedrijfsadvies in Groningen. Met meer dan 20 jaar werkervaring in de jaarcijfers van zeer diverse bedrijven (waaronder verenigingen en stichtingen) draagt zij zorg voor een professionele kijk op de cijfers van Beautiful Gate. Thea raakte betrokken bij Beautiful Gate toen zij de functie penningmeester van een oud-collega overnam. Sindsdien draagt zij het mooie werk van BG een warm hart toe.

Saakje van der Meulen

Secretaris

Saakje van der Meulen – Schaafsma is projectleider ICT bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Al tientallen jaren heeft Saakje in uiteenlopende organisaties bestuursfuncties bekleed.

Saakje is betrokken geraakt bij BG door haar echtgenoot, Andries Schaafsma. Hij is al meer dan 45 jaar bevriend met Toby Brouwer. Tijdens vakanties in Zuid-Afrika hebben ze twee keer Crossroads bezocht en een les van DTS bijgewoond. Door deze bezoeken en de gesprekken met Toby en Aukje heeft ze een nog beter beeld gekregen van het prachtige werk dat BG doet. Sinds 2016 coördineert zij ook de activiteiten van het PR-team.

Ype van Kammen

Algemeen bestuurslid

Ype van Kammen woont samen met zijn vrouw Aly en drie kinderen in het Friese Burgum. Ype heeft een achtergrond als HR-professional en manager en zet graag zaken in beweging. Hij is jaren betrokken geweest in de hulpverlening voor Oost-Europa, zowel in het opzetten van acties als in het veld zelf. Hij is zelfstandig ondernemer en heeft gewerkt voor diverse organisaties, momenteel werkt hij o.a. voor Dorcas als interim HR Manager. Ook ondersteunt hij verschillende organisaties en initiatieven vanuit een bestuurs- of adviseursrol en is hij toezichthouder in het onderwijs. BG Nederland draagt hij vanuit zijn persoon en christelijke identiteit een warm hart toe, Toby en Aukje Brouwer kent hij vanaf de tijd dat zij buren waren in het Friese dorp “de Westereen”.