Naschoolse opvang

Kinderen maken deel uit van de meest
kwetsbare groep mensen in de wereld

Kinderen in Afrika kunnen hierover meepraten. Kinderen zoals Luvo die na het overlijden van zijn ouders afhankelijk werd van familieleden en vaak zelf de eindjes aan elkaar moest knopen. Sandi woont met haar moeder en zusjes in een township. De moeder van Sandi verdient een karig loon als schoonmaakster en komt ‘s avonds pas laat thuis. Zonder naschoolse opvang en hulp bij het maken van huiswerk zijn Sandi en haar zusjes extra kwetsbaar.

In het naschoolse opvang programma van Beautiful Gate in Kaapstad krijgen kinderen mogelijkheden aangereikt om op een veilige plek deel te nemen aan verschillende activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding, sport en spel en andere creatieve activiteiten. Ook is er voor ieder kind, dat naar het kind en familie ondersteunend centrum komt, iets te eten.

Help je mee om kinderen zoals Luvo en Sandi na schooltijd een veilige plek te bieden, waar ze zich kunnen ontwikkelen op het gebied van onderwijs, levensvaardigheden aanleren en kunnen genieten van sport en spel?

Wat er ook speelt in het land, laat het vooral de kinderen zijn.